Шалте за стрелба с пясъчна подложка.

  • Марка: LRP Long Range Precision
  • Кат. номер:SMSP001

Това снайперско шалте е разработено от състезатели по Т-клас – то решава характерните проблеми и дава най-добрите възможности в случаите, когато е необходимо бързо разгъване на позицията при недостиг на време.
1. Размери: 110/180 см. Изтъкано е от здрав водонепропусклив плат кордура, а в средата, където тялото ляга върху шалтето, има вградена изолация – тя придава удобство и защита от неравни повърхности и ниски температури.
2. В предния край има подложка с размер 15/50 см, на която се поставя двуногата – подложката обира вибрациите преди и след изстрела, което значително подобрява точността. Прикрепя се към шалтето с велкро, така че при нужда може да се премести на друго място с едно дръпване. Подложката може да се ползва и самостоятелно – за стрелба от маса или бетонна повърхност.
3. Страничните краища на шалтето нямат изолация, за да се намали обема му при сгъване.
4. В четирите краища има отвори с капси, през които да се забиват колчета за прикрепяне към земята. Това е много важно при ветровито време, както и на състезания, в които стрелците са разположени един до друг и компенсатора на съседното оръжие подгъва постелката.
5. В предната част са поставени два ластични държача за по шест патрона. Разположени са вляво и вдясно, за да са удобни за стрелеца, независимо с коя ръка стреля. С помощта на тези държачи изчерпаните боеприпаси могат да се заменят с други в оръжието.
6. В края на шалтето има с два синтетични ремъка с метални скоби (така че да няма опасност от счупването им, например на каменист терен), с помощта на които шалтето може много бързо да се сгъне до минимални размери.
7. Навито и поставено в долната част на раницата, шалтето може да служи като постелка за кратки почивки по време на поход, лов и придвижване в гористи и планински местности.


This sniper shooter’s mat was developed by T-Class competitors – it solves the typical problems and gives the best options when quick deployment of the position is required and time is short.
1. Dimensions: 110/180 cm (3’7”/5’11”). It is made of strong waterproof Cordura, and in its middle part, where the body lies on the mat, there is an inner layer of insulation, providing comfort and protection from uneven surfaces and low temperatures.
2. At the front end there is a 15/50 cm (6’/20’) pad, on which the bipod can be placed – the pad reduces the vibrations before and after the shot, which greatly improves accuracy. It attaches to the mat with Velcro, so it can be moved to another position with a single pull, if needed. The pad can also be used independently – for shooting from a table or a concrete surface.
3. The edges of the mat have no insulation to reduce its volume when folded.
4. At the four corners there are eyelets, provided in case you need to peg the mat to the ground. This comes as an advantage in windy weather, as well as in competitions where the shooters are located side by side and the compensator of the adjacent weapon blows at your mat.
5. Two elastic cartridge holders for six additional rounds are placed in the front part. They are located on the left and right for the convenience of the shooter, regardless of which hand he shoots with. These holders allow for quick reloading of the weapon.
6. At the end of the mat there are two synthetic straps with metal clips (so that there is no risk of them breaking, for example on stony terrain), with the help of which the mat can be folded very quickly to minimal dimensions.
7. Rolled up and attached to the bottom of the backpack, the sniper shooter’s mat can serve as a regular mat for short breaks during hiking, hunting and mountaineeri

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!